Presse og sponsing

VitaeLabs kontaktperson for journalister

Alle henvendelser fra presse og medier vedrørende alt som berører selskapet, våre produkter og våre ansatte henvendes til vår CEO Atle Strande.

Atle Strande
CEO NutraQ - VitaeLab er datterselskap av NutraQ.
Mobil: +47 90 89 20 54
Direkt:+47 21 95 07 44
E-mail: atle@nutraq.com

Sponsing og samfunnsengasjement

Alle forespørsler om sponsing, samarbeid og samfunnsengasjement rettes til vår CEO Atle Strande. VitaeLab har som visjon å hjelpe mennesker til en bedre hverdag. Det ønsker vi også å vise gjennom samfunnsengasjement, sponsing og samarbeid med mennesker og organisasjoner som deler våre verdier. VitaeLab har sponsorater innenfor idrett og kultur i flere land og vil vurdere alle seriøse henvendelser knyttet til alle deler av samfunnslivet.