Personvernerklæring

1. Personopplysninger som samles inn om deg, og måten den brukes på og lagres
VitaeLab AS er ansvarlig for behandlingen av de personopplysningene du har avgitt til oss. Når du registrerer deg som kunde ber vi deg oppgi informasjon om fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer. Vi trenger denne informasjonen for å kunne administrere ditt kundeforhold, sende deg dine bestillinger samt ha mulighet til å kontakte deg i forbindelse med ditt kundeforhold, hvis det skulle være behov for det. Informasjonen du oppgir vil bli oppbevart så lenge du har et aktivt kundeforhold hos oss. VitaeLab AS er forpliktet til å oppbevare deler av informasjonen også etter at ditt kundeforhold er opphørt. Vi er for eksempel pålagt å oppbevare enkelte kategorier av informasjon i forbindelse med regnskapsføring og disse opplysningene oppbevares i henhold til gjeldende regler om bokføring mv.

Når du gir oss dine personopplysninger ved bestilling, benyttes disse personopplysningene for å håndtere din spesifikke forespørsel. Vi vil også bruke informasjonen til å kommunisere med deg og for å tilpasse tjenesten vår. Vi kan kontakte deg via telefon, elektronisk kommunikasjon og brev med mindre du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet. Etter endt kundeforhold vil vi fortsette å oppbevare navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og kjøpshistorikk for å kontakte deg ved telefon, elektronisk kommunikasjon eller adressert post med tilbud og nyheter om våre produkter som vi tror kan være av interesse for deg, med mindre du har reservert deg for dette i Reservasjonsregisteret eller du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker å bli kontaktet. Vi vil for øvrig kunne foreta en personlig tilpasning av slike henvendelser på det grunnlag at det ivaretar Vitaelab AS’ berettigede interesse i å benytte markedsføring som oppleves relevant av mottakerne.

VitaeLab AS har i henhold til regnskapsloven og bokføringsloven plikt til å oppbevare visse opplysninger, herunder dine betalingstransaksjoner for tidligere ordrebestillinger, i fem år etter regnskapsårets slutt. Når du gjør en ny ordrebestilling aksepterer du at VitaeLab AS kan benytte visse bokføringspliktige opplysninger om din betalingshistorikk for å kontrollere at du ikke har utestående forfalte fakturaer fra tidligere ordrebestillinger, innen vi godkjenner din nye ordrebestilling.

Dine personopplysninger kan videre brukes til følgende formål: regnskap, fakturering og revisjon, betalingsverifiseringer, administrative og juridiske formål, statistikk og markedsføringsanalysemed sikte på å forbedre våre tjenester, nettstedet og brukeropplevelsen, utvikling og vedlikehold av våre systemer, samt kundeanalyser og -undersøkelser.

Hvis du er under 18 må du ha samtykke fra foreldre eller foresatte før du gir oss dine personopplysninger.

2. Hvor henter vi opplysninger fra
Personopplysningene som behandles av VitaeLab AS innhentes fra deg ved registrering som nevnt under punkt 1. Videre innhentes kjønn og fødselsdato for produktutvikling og for å tilpasse vår markedsføring, samt adresse og telefonnummer i de tilfeller du ikke har oppgitt dette selv. Vi henter nevnte opplysninger fra våre samarbeidspartnere Bisnode AS og Link Mobility AS. Opplysninger om brukshandlinger på vår webside samles inn via Hotjar Ltd. og Visual Website Optimizer (heretter kalt VWO). Du kan lese mer om vår bruk av denne teknologien i punkt 10 nedenfor.

3. Personopplysninger til tredjepart
Vi kan bruke underleverandører for å håndtere de personopplysninger som samles inn. Disse underleverandørene kan være lokalisert i Norge eller i utlandet. Når vi benytter slike underleverandører forsikrer vi om at hensiktsmessige kontraktsmessige sikringstiltak er implementert i henhold til gjeldende personvernregler.

Vi kan også dele dine personopplysninger med selskaper i vårt konsern eller med andre selskaper som samarbeider med oss for formål som nevnt i punkt 1, både i og utenfor EU/EØS. VitaeLab AS er ansvarlig for å sikre at overføringen av dine personopplysninger skjer i henhold til gjeldende regelverk gjennom konserninterne regler.

Vi kan gi fra oss din personlige informasjon til andre der vi er pålagt eller tillatt å gjøre det ved lov, eller hvis du sender oss noe materiale som er ulovlig.

4. Overføring av informasjonskapsler til tredjepart
På vårt nettsted bruker vi piksler fra det sosiale nettverket facebook.com, drevet av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Facebook Pixels er et analyseverktøy som hjelper oss med å måle hvor effektive annonsene våre er på Facebook ved å tolke handlingene folk utfører på nettstedet. Vi bruker piksler for å sikre at annonsene våre vises til de riktige personene og for å opprette annonsemålgrupper.

Facebooks formål, lagring og videre behandling og bruk av opplysningene, samt dine rettigheter og muligheter for å ivareta personvernet ditt finner du i Facebooks personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy/. Hvis du ikke vil at Facebook skal kunne samle inn opplysninger om deg fra nettstedet vårt, må du logge deg ut av Facebook før du besøker vårt nettsted.

Våre kommersielle samarbeidspartnere bruker informasjonskapsler fra Facebook for de ovennevnte formål. Vi har inngått databehandleravtaler med samtlige tredjeparter som får tilgang til slike informasjonskapsler/personopplysninger fra oss.

5. Direktemarkedsføring ved elektronisk kommunikasjon.
Så lenge du er kunde hos VitaeLab AS og/eller medlem av vårt kundefordelsprogram vil vi bruke informasjonen din til å sende deg tilbud og nyheter om våre produkter som vi tror kan være av interesse for deg. Du kan melde deg av ved å følge instruksjonene som vi vil gi deg ved hver kommunikasjon.

6. Sikkerhet
Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert miljø. Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er en av de mest avanserte sikkerhetsteknologier som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett.

7. Retting og sletting
Dersom det er behandlet personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, vil VitaeLab AS av eget tiltak eller på begjæring fra deg rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

Dine personopplysninger vil bli slettet/anonymisert når det ikke lenger er saklig behov for å oppbevare dem i VitaeLab AS, med mindre annet regelverk pålegger videre oppbevaring. VitaeLab AS gjennomfører en vurdering av behov for fortsatt lagring etter avslutning av kundeforhold.

Alle personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre formålet med lagringen vil bli slettet/anonymisert. Fortsatt oppbevaring av personopplysninger etter dette vil enten være begrunnet i lovhjemmel eller samtykke fra deg.

8. Andre spørsmål
VitaeLab AS ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har lagret om deg og be om at opplysningene vi har skal slettes, rettes eller at behandlingen skal begrenses. I tillegg har du rett til å be om å få dine data overført til en annen juridisk enhet (data portabilitet). Enhver slik anmodning må være skriftlig og rettes til adressen nedenfor. Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din, endre kommunikasjonspreferanser, eller hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss i fremtiden, vennligst rett en skriftlig anmodning til:

VitaeLab AS 
Postboks 234 Manglerud 0612 OSLO eller til kundeservice@vitaelab.no

Eventuelle klager på VitaeLab AS’ behandling av personopplysninger kan rettes til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo. Datatilsynets epostadresse er: postkasse@datatilsynet.no.

9. Oppdateringer
Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Dette vil bli gjort for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre kunder, markedsføringspartnere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted.

10. Vår bruk av Hotjar og VWO
Vi bruker Hotjar og VWO for å bedre forstå kundenes behov og optimalisere brukeropplevelsen på våre nettsider.

Hotjar og VWO er tjenester som hjelper oss med å forstå hvordan våre kunder bruker nettsidene våre. Systemene samler inn navnet på din internettleverandør, nettsiden du kom fra når du besøker oss, hvilken del av vår side du besøkte, datoen og lengden på ditt besøk, og informasjon om hvilket utstyr (bærbar eller brett, operativsystem, skjermoppløsning, språk, landet du er i, og hvilken nettleser du bruker) du brukte når du besøkte oss og en trunkert versjon av din IP adresse. IP adressen blir lagret i anonymisert form ved at det siste nummeret fjernes slik at systemene aldri har tilgang til den hele IP adressen din. Hotjar og VWO lagrer også et opptak av dine bevegelser på nettstedet. På denne måte kan vi se hvordan kundene våre faktisk bruker nettstedet og kontinuerlig forbedre det. Informasjonen som samles inn via systemene gjør det mulig for oss å bygge videre på og forbedre våre tjenester basert på direkte feedback fra kundene våre.

Hotjar og VWO lagrer informasjon i en pseudoanonymisert brukerprofil. Hverken vi eller systemene vil bruke denne informasjonen til å identifisere individuelle brukere eller koble det mot andre data samlet inn om den brukeren. For ytterligere detaljer vennligst se Hotjars personvernerklæring ved å klikke her og VWO sin personvernerklæring ved å klikke her. Hvis du ikke ønsker at systemene skal lage en brukerprofil, lagre data om din bruk av denne siden eller andre sider som bruker Hotjar, kan du klikke her for å sperre for slik behandling, for VWO kan du klikke her. Hvis du har sperret for cookies i din nettleser vil dette også blokkere for bruk av systemenes teknologi.

Vi baserer vår behandling av disse opplysningene på våre berettigete interesse i å optimalisere vårt nettsted, samt din aksept av cookies, i henhold til innstillingene i din nettleser.

11. Nyhetsbrev og kommunikasjon
Dersom din handel av noen anledning blir avbrutt, sender vi deg en e-post der vi informerer om at vi har spart på bestillingsskjemaet ditt. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig. Du kan takke nei til denne tjenesten ved å klikke på linken nederst i e-posten.

Ved å huke av ja takk til nyhetsbrev samtykke du til at VitaeLab kan sende e-post og sms med nyheter og tilbud. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake.

12. Bruk av informasjonskapsler (cookies)
VitaeLab benytter seg av cookies for å kunne danne remarketingmålgrupper i Google Ads basert på spesifikk oppførsel, eller demografi og interesse. Dette brukes også for å kunne spore demografidata og interessedata i google analytics, samt for å kunne segmenter basert på disse  dataene. Du kan lese mer utfyllende om vår cookiebruk her.

En førstepartcookie er en cookie som har samme domenenavnavsender som nettsiden, det vil si at cookien settes av den nettsiden som brukeren besøker. Vi bruker Google Analytics for å samle informasjon om hvordan du bruker nettstedet, f.eks. hvilke nettsider som blir besøkt og hvor lenge respektive side blir besøkt.

En tredjepartcookie er en cookie der avsenderen kommer fra et annet domene enn det som brukeren besøker. Våre kommersielle samarbeidspartnere bruker tredjepartcookies til f.eks. å vise annonser som kan passe interessene dine basert på tidligere aktiviteter på internett fra datamaskinen din.

Du kan melde deg ut av Googles bruk av cookies for annonsering via Googles side om annonsering og personvern: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=no

Du kan melde deg ut av tredjeparts annonsering via cookies fra et bredt spekter av reklame ved å gå til Network Advertising Initiative sin nettside: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 09.06.2020.

Nå kun