VL_VL_ALL_1200x600_1907_Anund_Olsen_Swim.jpg

Derfor er det så viktig med fysisk aktivitet

Fordelene ved regelmessig fysisk aktivitet er mange og store. Bedre livskvalitet, kognisjon, humør og fysisk kapasitet – og redusert risiko for en rekke sykdommer.

Mennesket er skapt for bevegelse. Regelmessig fysisk aktivitet påvirker de fleste av kroppens organer og vev, noe som på forskjellig vis kan bidra til forbedret helse og funksjon.

Anbefalinger rundt fysisk aktivitet og stillesitting

Fysisk aktivitet er helsebringende, gir overskuddsenergi og er et veldokumentert virkemiddel når det gjelder forebygging og behandling av de fleste diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om helsefordelene ved regelmessig fysisk aktivitet blant alle aldersgrupper. Anbefalingene for fysisk aktivitet og stillesitting er felles for de nordiske landene, og er basert på internasjonale anbefalinger. Anbefalingene har som formål å redusere risikoen for livsstilssykdommer som er relatert til kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting.

Anbefalinger for voksne og eldre

Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke, eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke. Du kan også variere mellom moderat og høy intensitet.

En økt dose gir større fordeler. For å oppnå ytterligere helsefordeler bør voksne og eldre være fysisk aktive i opptil 300 minutter med moderat intensitet. Også her kan du variere mellom ulike nivåer av intensitet.

Øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere ganger i uken.
Eldre med nedsatt førlighet anbefales i tillegg å utføre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere ganger i uken for å styrke balansen og redusere risikoen for fall.

Redusere stillesitting

Generelt rådes friske eldre til å følge anbefalingene for voksne. Dette gjelder spesielt rådet om å være mer fysisk aktiv i hverdagen. Eldre som ikke kan følge rådene på grunn av nedsatt funksjonsnivå eller sviktende helse, anbefales å være så fysisk aktiv som helsetilstanden deres tillater. Intensiteten kan økes ved å gå i trapper eller bakker som gradvis blir brattere.

Andre former for kondisjonstrening, som kan være et alternativ til gåturer, er for eksempel svømming, dansing og sykling.

Husk at all bevegelse er positiv

Hverdagsaktiviteter som hus- og hagearbeid, trappegang, aktiv transport og regelmessige pauser i skole- eller arbeidsdagen, er viktige for å redusere stillesitting og øke aktivitetsnivået.

Nå kun