VL_vitaelab_etutuotteet_1200x600_FI.jpg

Vilkår for bonusprogrammet

Her finner du informasjon om vilkårene til VitaeLab sitt bonusprogram.

Medlemskap

Som abonnementskunde hos VitaeLab blir du automatisk med i vår medlemsklubb. Du får bonuspoeng på dine kjøp som du kan bruke på et utvalg av kosttilskudd og andre produkter. Medlemskapet er personlig, og kan ikke benyttes av andre enn deg som medlem. Dersom du ikke ønsker å være med i medlemsklubben, kan du kontakte kundeservice via telefon eller e-post og melde deg av.

Medlemsklubbens til enhver tid gjeldende innhold, vilkår, poengsystem og eventuell annen informasjon er publisert her på hjemmesiden.

Samle bonuspoeng

Alle kjøp av kosttilskudd til gir poeng, samt at vi gir bonuspoeng for verving av medlemmer. Produkter kjøpt gjennom butikker/apotek, gaver, gratisprodukter og bonusprodukter gir ikke opptjening av poeng. For gjeldende poengsum pr. produkt, se oversikt på siden Samle bonuspoeng. Du finner bonussaldoen din på den siste fakturaen eller ved å kontakte kundeservice.

Gyldighet på bonuspoengene

Ubenyttede bonuspoeng som er eldre enn 3 år vil slettes. Saldoen oppdateres hver måned.

Bruke bonuspoeng

Kunder med aktivt abonnement kan bruke opptjente bonuspoeng til å ta ut bonusprodukter. Utvalget av produkter oppdateres kontinuerlig og kan variere avhengig av sesong. For å se oversikt over bonusproduktene og hvor mange poeng de koster, se oversikten på siden Bruke bonuspoeng. For å bestille et bonusprodukt må du kontakte kundeservice på telefon eller e-post. VitaeLab reserverer seg for tilfeller der en vare skulle bli utsolgt eller dersom det oppstår omstendigheter som gjør at vi ikke kan tilby et produkt i en kortere eller lenger periode.

Levering av bonusprodukter

Bonusproduktene leveres sammen med din neste ordinære leveranse. På denne måten unngår du ekstra porto. Dersom du ønsker bonusproduktene dine utenom ordinær leveranse, tilkommer porto.

Ved oppsigelse av abonnement

Dersom du sier opp abonnementet ditt hos VitaeLab og har utestående bonussaldo vil du beholde medlemskapet i vår medlemsklubb i 3 år etter oppsigelse, med mindre du ønsker å fortsette som medlem. Hvis bonussaldoen din overskrider 10.000 poeng, vil bonuspoengsaldoen bli redusert til 10.000 poeng 60 dager etter oppsigelsen av ditt abonnement. Dersom du blir kunde igjen i løpet av disse tre årene, aktiveres kontoen din igjen. Din oppstartssaldo er da lik resterende antall bonuspoeng. Etter utløpet av treårsperioden vil saldoen slettes i sin helhet, med mindre du har gitt kundeservice beskjed om at du ønsker å beholde ditt medlemskap.

Feilaktig registrering av poeng

VitaeLab forbeholder seg retten til å holde tilbake eller slette bonuspoeng som er feilaktig registrert på medlemmets konto. VitaeLab forbeholder seg også retten til å redusere bonussaldoen ved ubetalte fakturaer.

Personopplysninger

VitaeLab er opptatt av våre kunders personvern og sørger for at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning. Du kan lese mer om registrering og behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.

Tilbud og informasjon

Som medlem av medlemsklubben samtykker du til å motta informasjon og tilbud ved adressert post, e-post, SMS, telefon eller på tilsvarende måte om opptjeningsmuligheter, saldo og produkter fra Vitaelab. Utfylt og registrert medlemsinformasjon kan kun benyttes i markedsføringsøyemed og til kommunikasjonsformål innenfor rammen av eksisterende lovgivning.

Du kan enkelt reservere deg mot å motta markedsføring gjennom å følge instruksjonene som vi vil gi deg ved hver elektronisk kommunikasjon eller ved å kontakte kundeservice.

Generelle bestemmelser

VitaeLab forbeholder seg retten til å endre gjeldende medlemsvilkår, også med virkning for allerede opptjente bonuspoeng, samt å avvikle eller erstatte medlemsklubben med én måneds varsel. Opplysninger om endringer kan også fås ved henvendelse til kundeservice.

Dersom klubben må avvikles av lovmessige grunner, domstolsbeslutning eller annet type forbud utarbeidet av myndighetene, kan medlemsklubben avvikles med umiddelbar virkning.

Medlemmet samtykker i at kommunikasjon som vedrører medlemsklubben, herunder endring av vilkår, kan skje elektronisk.

VitaeLab har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser overfor medlemmene til et annet rettssubjekt (selskap), for eksempel i forbindelse med en omlegging av programmet eller en selskapsmessig reorganisering.

Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av medlemsvilkårene for VitaeLabs medlemsklubb gjelder norsk lov.

Klikk her for å gå tilbake til bonusprogramet

Nå kun